Jdi na obsah Jdi na menu
 


pro rozvoj spolupráce a komunikace

6. 9. 2012
Létající koberec
 
Vítězí to družstvo, kterému se povede pod sebou otočit porouchaný koberec.

Pravidla

Děti se postaví na kus koberce, igelitu či plachty. Měla by být téměř celá zaplněna. Vedoucí jim sdělí, že koberec se pokazil a že je nutno jej obrátit tak, že strana, na které hráči stáli, musí být otočena k zemi. Přitom však nikdo nesmí z koberce sestoupit. Skupina musí najít způsob jak uvolnit část podložky, aby ji šlo otočit.

Lze hrát i více týmů proti sobě a vyhraje ten, kdo bude rychlejší.
Hra podporuje komunikaci a kooperaci mezi hráči. (Zároveň z ní lze velmi dobře vyčíst postavení jednotlivých lidí ve skupině - kdo je velitel, kdo oportunista atd. :-)
 
Nedostatek nůžek
 
Kreslení ve dvojici jednou tužkou bez mluvení

Pravidla

Hráči vytvoří dvojice, do kterých obdrží jeden papír a jednu tužku. Od chvíle, kdy je hra zahájena, nesmějí mluvit. Mají za úkol nakreslit společně obrázek, napsat jeho název a pod svůj výtvor se podepsat. Podmínka - oba STÁLE drží tužku (nelze tedy provozovat variantu 'chvíli já,chvíli on')! Když všichni dokončí, výtvory vystavíme, oceníme nejoriginálnější a můžeme se společně pobavit o dojmech z aktivity - kdo byl v dvojici iniciativnější, kdo tužku vedl a kdo se nechal vést, kdo vybral téma obrázku, jestli byla společná tvorba spíše bitkou nebo kompromisem...
Cíl hry: rozvoj spolupráce, poznání vlastní dominance či submisivity
Doporučení: provést závěrečnou reflexi
 
 

Kopírka po paměti

Každý tým má za úkol překreslit obrázek, skládá se však z pozorovatele, spojky a kresliče a každý umí jen něco.

Pravidla

Hrají tříčlenné týmy. V rámci týmu si hráči rozdělí role pozorovatele, spojky a kresliče. V průběhu hry již nebude možné tyto role změnit.

Dále potřebujeme jeden nebo raději více obrázků. Měly by být poměrně snadno popsatelné jak do tvaru, tak do rozměrů a do barvy, hodí se použít čtyři barvy lihových fixů na čtverečkovaném papíře. Obrázky by měly být přesně popsatelné a skládat se z geometrických tvarů (např. domeček s okýnkem a dvěřmi, různé abstraktní symboly apod.)

Na jednom místě založíme Zdroj. Zde jsou umístěny zdrojové obrázky. Asi padesát metrů od něj je Cíl. Okolo Zdroje je ochranné pásmo, kde se smí pohybovat pouze Pozorovatelé (a na druhou stranu, Pozorovatelé jej nesmí opustit). Obrázky by měly být umístěny tak, aby je kromě Pozorovatelů nikdo nemohl omylem zahlédnout. U Cíle jsou zase umístěni kresliči, každý vybaven čtverečkovaným papírem a sadou psacích potřeb potřebných k nakreslení kopií obrázků ve Zdroji. Kreslič je jediný, kdo smí kreslit.

Protože Pozorovatel jako jediný vidí obrázky a nemůže opustio ochranné pásmo, musí se pokusit popsat obrázky včetně jejich rozměrů, barev, tvarů a dalšch významných vlastností Spojce. Ta si toto musí zapamatovat a přetlumočit kresličovi, který takto zprostředkovaně vytváří kopie obrázků. Pozorovatelé by se měli snažit popisovat pouze slovně, ne kreslit něco rukama do vzduchu nebo na zem.

Výsledné hodnocení by mělo být zaměřené hlavně na přesnost a ne na rychlost zkopírování.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář